WALKA DUCHOWA SKUPIENIE REKOLEKCYJNE

1739

Nowy produkt

1 Pozycja

Uwaga: Ostatnia sztuka!

27,00 zł brutto.

Po opublikowaniu nagrania: Trud i zmaganie, Miłość i szczęście (2012) ojciec Józef Augustyn wraca ponownie do problemu Walki duchowej. Odwołując się do Ewangelii, Dzienniczka Siostry Faustyny (1905-1938) oraz rozważań: Walka duchowa, teatyńskiego mnicha Wawrzyńca Scrupoli (1530-1610) ukazuje, że potrzeba wewnętrznego zmagania i walki wpisana jest w ludzką egzystencję. Serce człowieka bowiem, choć zranione grzechem, nieustannie tęskni za miłością i szczęściem - doczesnym i wiecznym. Ojciec Augustyn daje nam żywe świadectwo, że możemy walczyć i zwyciężać, ponieważ sam Jezus walczy razem z nami i w nas. Konferencja pierwsza pliki: 01-04 (czas: 54 min) Serce otwarte na słowo Boga - istotna postawa na modlitwie Dzięki modlitwie odkrywamy stan naszego sumienia Na modlitwie pogłębiamy nasze więzi z bliźnimi Siostra Faustyna kobietą heroicznej walki o wierność Jezusowi Walcz i nie lękaj się niczego (Jezus do Siostry Faustyny) Duchową walkę toczymy dla Boga, bliźnich i dla nas samych Konferencja druga pliki: 05-07 (czas: 40 min) Moja córko, walka trwać będzie do śmierci (Jezus do Siostry Faustyny) Zaczynam dzień walką i kończę dzień walką (Siostra Faustyna) Czas duchowej walki to czas łaski Bożej Kompromisy w relacji do ludzi oraz bezkompromisowości w relacji do Boga Jeżeli zwyciężymy na modlitwie, zwyciężymy w codzienności życia Dla człowieka modlitwy zawsze jest nadzieja Konferencja trzecia pliki: 08-11 (czas: 52 min) Refleksja nad śmiercią porządkująca nasze życie Nieustannie powierzać Jezusowi nasze trudne doświadczenia życiowe We wszystkich walkach nie opuszczam Komunii świętej (Siostra Faustyna) Miej pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram ciebie (Jezus do Siostry Faustyny) W życiu duchowym nic nie jest zdobyte raz na zawsze Szczere nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Konferencja czwarta pliki: 12-14 (czas: 34 min) Uciekaj od okazji do grzechu, bo jesteś ze słomy (Wawrzyniec Scrupoli) Zasadnicze źródła wypalenia wewnętrznego Nigdy zuchwale nie oceniaj bliźniego Miłość do ubogich lekarstwem na zranione serce w miłości Zapieranie się siebie znakiem wygranej walki duchowej Szanować wszystkie swoje uczucia, powierzać je Panu i pracować nad nimi Konferencja piąta pliki: 15-16 (czas: 28 min) Walka Niepokalanej ze smokiem czyhającym Jej Dziecię Nasze życie jest dramatem i wymaga zaangażowania i zmagań Nieustanna konieczność wyboru pomiędzy życiem i śmiercią, miłością i nienawiścią Gdy trochę pocierpicie, Bóg sam was udoskonali i utwierdzi (1P 5, 10) Jak Jezus tak i my płacimy za zwycięstwo trudem i krzyżem Gdzie większe dobro, tam głębsze zmaganie i walka Konferencja szósta plik: 17 (czas: 39 min) Rozważania Drogi Krzyżowej Konferencja siódma pliki: 18-19 (czas: 23 min) Biblia wielką historią walki Boga o człowieka Możemy walczyć o Boga, ponieważ On walczy o nas Walka Jezusa w Ogrójcu aż do krwawego potu Bóg wysyła do nas aniołów, by nas wspierali w naszych zmaganiach Uczniowie z Emaus przymusili Jezusa, aby z nimi został Czytanie Biblii daje nam nadzieję i otwiera perspektywę na przyszłość

Autoro. Józef Augustyn SJ
WydawnictwoWAM